PHẦN 1: SPACE & SCALE - KHÔNG GIAN VÀ TỈ LỆ TRONG THIẾT KẾ SÂN VƯỜN THEO PHONG CÁCH RESORT

PHẦN 2: ASPECT & FUNCTION - HƯỚNG VÀ CHỨC NĂNG TRONG THIẾT KẾ CẢNH QUAN

PHẦN 3: VIEW & DIRECTION: QUANG CẢNH VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THIẾT KẾ CẢNH QUAN THEO PHONG CÁCH RESORT