2015- Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu

 

 

Khách hàng/Client: Hoa Lam Group

Conceptual master plan by Nhà Cộng Sinh & DesignLab