Công Ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng Nhà Cộng Sinh/ S.Housing Co.ltd

Address: 22 Đào Duy Anh, Phường 9. Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Phone: (+84) 08 3 99 55 365

Hotline: (+84) 908 24 23 25 (KTS. Nguyễn Tiến Khoa - Giám Đốc)

             (+84) 9 777 61 446 (Ths.KTS.Nguyễn Đức Long - Phó Giám Đốc)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.nhacongsinh.com