2017- Q. Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh

2016- Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu

2015- Binh Long - Binh Phuoc

 

2016 - Tịnh Giang - Quảng Ngãi

 

2016- Long Thành - Đồng Nai