2017 - Nha Trang - Khánh Hòa 

2016- Long Hải - Vũng Tàu

2016 - Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu

 

Carava Resort

2016- Cam Ranh - Khánh Hòa