2016- Bù Đăng - Bình Phước

 

 

Khách hàng/Client: Đài Truyền Hình tỉnh Bình Phước

Conceptual master plan by Nha Cong Sinh & DesignLab 

Phân tích liên hệ vùng

Phân tích mối quan hệ trong mạng lưới du lịch

Đánh giá điều kiện hiện trạng, môi trường tự nhiên

Phân tích, đánh giá địa hình

Ý tưởng tổ chức các không gian chức năng

Ý tưởng tổ chức giao thông

Ý tưởng tổ chức không gian hoạt động

Ý tưởng quy hoạch sử dụng đất

Minh họa mặt bằng tổng thể khu vực Lake Resort

Ý tưởng tổ chức mặt bằng khu vực sân Golf