CARAVA 2-BEDROOM VILLA

 • 2016
 • Cam Ranh - Khánh Hòa
 • Vị tríCam Ranh - Khánh Hòa
 • Kích thước
 • Dịch vụKiến trúc
 • Hoàn thànhĐã hoàn thành thiết kế năm 2016
 • Đối tácCarava Company
 • Hợp tácNhà Cộng Sinh với DesignLab
Nội dung đang được cập nhật
VI EN
back
CARAVA 2-BEDROOM VILLA
 • 2016
 • Cam Ranh - Khánh Hòa
 • Vị tríCam Ranh - Khánh Hòa
 • Kích thước
 • Dịch vụKiến trúc
 • Hoàn thànhĐã hoàn thành thiết kế năm 2016
 • Đối tácCarava Company
 • Hợp tácNhà Cộng Sinh với DesignLab
Nội dung đang được cập nhật

CARAVA 2-BEDROOM VILLA

 • 2016
 • Cam Ranh - Khánh Hòa
CARAVA 2-BEDROOM VILLA
CARAVA 2-BEDROOM VILLA
CARAVA 2-BEDROOM VILLA
CARAVA 2-BEDROOM VILLA